Chính sách bảo mật

Khi các bạn truy cập Website https://emdep365.com/, thì phải tuân thủ các chính sách mà ban quản trị Website đưa ra:

Mọi thông tin trên Website là cung cấp miễn phí 100% cho người dùng.

Website emdep365.com không thu phí, kêu gọi đóng phí, … dưới bất kỳ hình thức nào.

Tiếp nhận phản hồi nhanh các thông tin từ thành viên.

Mọi nội dung trên Website đều có ích và chính xác cho người dùng.

Tiếp nhận, thông bào sớm các quyết định cho người dùng tham khảo.

Ban quản trị không tiết lộ thông tin của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách Cookie, quảng cáo đều tuân theo chính sách của Google đưa ra (https://policies.google.com/technologies).

Miễn trừ các thông tin vô nghĩa, không có đóng góp gì cho người dùng.

Kiểm duyệt gắt gao phần nội dung.

Người dùng tự chịu trách nhiệm về tin tức thu thập được từ Website: emdep365.com.

Một lần nữa xin cám ơn các bạn.